Pražský SEM

Pražský SEM (P-SEM) výběrem akcí i personálně navazuje na poradní odbor mládeže pražského seniorátu ČCE. Stal se servisní organizací pro tuto oblast. Od počátku si klade za cíl podporovat a rozvíjet akce pro děti a mládež a nalézat nové možnosti a témata.

Akce pořádané P-SEM

  • „Báječnej bál“ – tradiční benefiční ples, který se konal již 20 krát.
  • „Seniorátní dny mládeže“ – víkedová akce pro mládež
  • „ChurchTek“ – hudební festival mládežnických kapel
  • „Hudební dílna“ – pro mladé, kteří se amatérsky věnují hudební tvorbě, s možností veřejného vystoupení v rámci dílny i při veřejném představení
  • „Svatí Blázni“ – divadelní festival převážně mládežnických uskupení
  • „Všeliká mládež“ – setkání vysokoškolské mládeže zhruba 4x ročně
  • „Polovíkendovky s konfirmandy“ – víkendová akce konaná zhruba 4x ročně pro mladší mládež. Jednou ročně je toto setkání mezinárodní.
  • „Tábor pro děti“ – týdenní prázdninový pobyt pro děti zhruba od 7 do 15 let
  • „Mezinárodní tábor pro mládež“ – desetidenní prázdninová akce pro mládež zhruba od 17 do 26 let. Polovina účastníků je mládež ze zahraničí. Probíhá tak, že 5 dní je veškeré dění v ČR a na druhou polovinu se celý tábor přesune do zahraničí.

Kromě těchto akcí, které přímo pořádá, se P-SEM snaží podporovat aktivity samotné mládeže a pořádání akcí pro děti a mládež. Vedle přímé finanční podpory, P-SEM pořizuje a bezplatně zapůjčuje vybavení pro práci s dětmi a mládeží. Pro účely finanční podpory mládeže v seniorátu vyhlásil na konci roku program Podpory Aktivit Dětí A Mládeže (PADAM). Výbor P-SEM v něm rozděluje peníze podle žádostí jednotlivých mládeží.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách.