O nás

SEM, z.s. je křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, rasy, vzdělání a vyznání.


Mezi hlavní činnosti patří pořádání týdenních, víkendových i jednodenních vzdělávacích, sportovních, kulturních, zážitkových, duchovních a dalších akcí. Tyto aktivity uskutečňuje skrze pobočné spolky. Spolupracuje zejména s Českobratrskou církví evangelickou. Navazuje na prvorepublikové Sdružení českobratrské mládeže evangelické (SČME), jehož fungování bylo násilně přerušeno po únorových událostech 1948.

Cíle SEMu

 • Usilovat o všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní
 • Vést mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i druhé, k dobrovolné službě a osobnostnímu rozvoji
 • Vytvořit kvalitní a dlouhodobě stabilní organizační a finanční zázemí pro práci s dětmi a mládeží
 • Oslovit i necírkevní mládež, která by se jinak instituce církve bála
 • Nabízet mladým možnost seberealizace formou vytváření a vedení nových aktivit

Co SEM nabízí

 • Pomoc s organizací a finančním zajištěním akcí
 • Právní zastřešení akcí
 • Materiální zázemí – půjčování vybavení - seznam
 • Možnost seberealizace mladých formou vytváření a vedení nových aktivit
 • Konkrétní akce pořádáné ústředím SEM, z.s. a jednotlivými jedotkami nebo zapojení do jejich organizace

Prezentace SEMu

  Související