Přihláška do SEMu

Přihláška do SEM v ČR, z.s. IČO: 270 31 225.

Momentálně pracujeme na novém registračním formuláři, který nám značně usnadní administrativu. Než ale bude hotový, prosím přihlašujte se přímo mailem na adresu info@semcr.cz. Je nezbytně nutné, abyste uvedli následující informace:

 • Titul, jméno, přijmení
 • Poštovní adresu
 • E-mail
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Pobočný spolek, do kterého chcete patřit
 • Zda chcete být aktivním či běžným členem

Pokud jste členem ČCE, uveďte prosím také jméno sboru.

Odesláním přihlášky...

 • vyjadřujete svobodnou vůli stát se členem SEM, z. s., které bylo registrované u MV ČR dne 2. 5. 2006.
 • stvrzujete souhlas se stanovami SEM v ČR, z. s. v České republice.
 • souhlasíte s tím, aby výše uvedené údaje mohly být použity pro vnitřní potřebu SEM v České republice za účelem evidence členů a za účelem žádostí o granty.
 • zavazujete se platit členský příspěvek