Přihláška do SEMu

Přihláška do SEM v ČR, z.s. IČO: 270 31 225.

Pro přihlášení do SEMu si prosím stáhněte přihlášku, vyplňte ji, naskenujte a následně zašlete na mail: info@semcr.cz. Je nezbytně nutné, abyste vyplnili všechny kolonky přihlášky a odeslali ji podepsanou. Pokud jste členem ČCE, uveďte prosím také jméno sboru.

Přihláška do SEM

Odesláním přihlášky...

  • vyjadřujete svobodnou vůli stát se členem SEM, z. s., které bylo registrované u MV ČR dne 2. 5. 2006.
  • stvrzujete souhlas se stanovami SEM v ČR, z. s. v České republice.
  • souhlasíte s tím, aby výše uvedené údaje mohly být použity pro vnitřní potřebu SEM v České republice za účelem evidence členů a za účelem žádostí o granty.
  • zavazujete se platit členský příspěvek