Školení s grantovou tématikou

Tento rok pro nás SEM připravil školení s grantovou tématikou.

5. října 2013, 9:53

Co si pod tím máme představit? Na to jsme se zeptali členky výboru a organizátorky celé akce Em Beitlové.

Jak vás ve výboru napadlo uspořádat takovéto školení?
Tato akce je logickým vyústěním práce SEMu. Když jsme v roce 2006 vznikli, jednou z ústředních myšlenek bylo rozšířit mezi mladé evangelíky nějakou vyšší ekonomickou gramotnost.

Co tím myslíš?
V rámci církve nás pravděpodobně čekají změny a pokud my, jako mládež, už nyní dokážeme zajistit finance pro akce i jinde než z našich domácích zdrojů, přenese se toto know how ideálně i do našich sborů. Pak už může jít o to získat finance na opravu střechy kostela nebo stavbu modlitebny. Každopádně zkušenosti a znalosti z pořádání akcí pro desítky osob se jistě budou hodit.

Takhle jsem o tom nepřemýšlel. A jak získat peníze na opravu kostela, o tom se bude mluvit na školení?
No to zrovna ne, i když bychom s tím dokázali pomoct. Jako Sdružení evangelické mládeže se orientujeme na akce pro mládež – jde o setkávání se a sdílení hodnot a myšlenek. Z pohledu donátorů: efektivní trávení času. Proto u nás pomáháme získat peníze na akce mládeže nebo akce pro mládež a už jsme zvládli i úspěšné žádosti o notebook, dataprojektor nebo cestu na Kubu.

A jak bude školení probíhat?
První pilotní kurz uspořádáme jako „odpoledně - večerní posezení“. 20. listopadu se sejdeme U sv. Klimenta na faře na Praze 1. Budeme se bavit o fundraisingu, o tom co na grantové žádosti zdůraznit, jak ji vůbec vyplnit a co je potřeba během akce zajistit, abychom nemuseli získané peníze vracet. S Mikim jsme celé školení připravili hodně prakticky, aby si účastníci všechno rovnou také vyzkoušeli.

Malá odbočka: Co to je fundraising?
Úplně jednoduše řečeno hledání grantových příležitostí. Hlavně pro nové semáky je někdy těžké se zorientovat a najít vhodný grant – pro nové členy je školení určeno primárně.

A pokud by se mezi zájemci našel zkušenější žadatel, má pro něj školení smysl?
To už si každý musí zvážit sám. S Mikim chceme zaměřit školení na sdílení jakési nejlepší praxe, jakou SEM za 8 let svého fungování nasbíral, a předat to v úhledném balíčku k dalšímu používání. Věřím, že každý si tam přijde na své.

A máte se školením nějaké další plány? Budou ještě další kurzy?
Už teď máme podanou žádost na grant na financování dalšího kola a uvažujeme o uspořádání dalších školení na téma PR akcí nebo ohledně žádostí na specifické typy grantů. To jsou ale okrajové záležitosti. Fundraising by měl zůstat hlavním tématem. Všechno ale záleží hlavně na poptávce.

Je kurz otevřen i lidem mimo SEM?
Jak jsem říkala, kurz je určen hlavně pro SEMáky, ale rádi mezi sebou uvidíme i další zástupce z řad mládeže. Poslední dobou se nám rozmohly i zájmové organizační jednotky, čímž se SEM otevřel každému kdo má chuť aktivně spolupracovat na životě církve. Aby to bylo fér, pro „nesemáky“ jsme zavedli malý účastnický popletek, který, věřím, nikomu nebude na překážku.

A mohu se stát semákem třeba dnes?
Tak určitě ;) Stačí vyplnit online formulář a zaplatit členský příspěvek.

Děkuji za rozhovor a těším se, že se uvidíme na školení.

Přihláška na školení

Máš-li zájem, můžeš se přihlásit pomocí tohoto formuláře.

Doprovodné materiály