Letní Kemp mládeže

Kemp se letos uskuteční 5.-12.7. 2020 na tradičním místě ve Strmilově

11. května 2020, 14:10

Více informací a možnost přihlášení naleznete zde