Jak to bylo s Herlíkovicemi

SEM Přátelé Herlíkovic je jeden z našich pobočných spolků, založený roku 2012. Vznikl, aby připomínal pohnutou historii tohoto místa a jeho obyvatel.

5. května 2015, 21:08

Dřívější obec Herlíkovice čili Hackelsdorf se rozkládá na svazích obou krkonošských Žalý. Jméno lokality je odvozeno od těžebného kladívka (které má naše sdružení ve znaku). Obec je zmíněna prvně v roce 1627 právě v souvislosti s těžbou rudy a kácením dřeva. Němečtí protestanští kolonizátoři, kteří osadu založili, byli totiž horníci a těžaři dřeva.

Život v horách byl těžký. Kromě řemesla či řemesel si musel každý obstarat obživu. Obyvatelé měli malá hospodářství, kde chovali drobné zvířectvo, popř. krávu, koně. O horalech se s vtipem říkalo, že jedí jen 3K: „Kartoffeln, Kraut und Kübelsauer“ (brambory, zelí a kyselo). A humor nebyl daleko od pravdy. Vejce, brambory, lesní plody; v bohatších rodinách i vlastní mléko. Mezi první a druhou světovou válkou se lidé často stěhovali do města za prací, odešla asi třetina obyvatel.

Většinově německé obyvatelstvo zde žilo do konce druhé světové války. Během války vesnice prakticky vymřela po meči, muži padli na východní frontě. Ženy, děti a staří muži byli ve většině odsunuti do Bavorska (zkraje na Žitavsko).

Domky byly dány do péče tzv. národních správců, což byli bohužel často „zlatokopové“, kteří se v lokalitě dlouho nezdrželi. V této době si v blízkosti kostela pronajímá bývalou školu evangelická církev, a tak začíná období mládežnických brigád a hospodaření na horách. Toto období přetrvalo až do konce komunismu.

Na přelomu 80-90. let 20. století došlo k  radikální změně provozu a charakteru budov v lokalitě. Středisko se z místa, kam se jezdilo na brigády a levné pobyty, změnilo na horský hotel, rekreační a školící centrum evangelické církve. Původní budovy (kromě Kunzárny s prvky tradiční krkonošské architektury) nahradily novostavby. V mnohém to byl jistě přirozený vývoj, ale na přestavbě střediska se podepsala i budovatelská doba. V určité části evangelické veřejnosti nebyla proměna střediska vnímaná zcela pozitivně. Naše sdružení proto usiluje o připomínání si zajímavé minulosti lokality a o oživení cenné budovy Kunzárny a její začlenění do variabilního provozu rekreačního střediska Horský domov.

Článek převzat z http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/.
Fotografie: https://www.flickr.com/photos/125852042@N07/14786463423/