Svolání členské schůze 2023

17. září 2023, 15:45

Milí členové SEM v ČR,

 

srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která proběhne v sobotu 7. 10. 2023 ve 12:30 na faře farního sboru ČCE v Čáslavi (ul. Jana Karafiáta 159) v rámci celocírkevního Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. V rámci této schůze letos proběhnou volby předsedy, místopředsedy a republikového výboru na další dvouleté volební období. Prosíme zvažte svou kandidaturu na některou z těchto pozic.

 

Program schůze:

12:30 Prezence

12:45 Zahájení členské schůze

  • Pobožnost
  • Zpráva předsedy SEM v ČR 
  • Hospodářská zpráva
  • Zprávy zástupců pobočných spolků
  • Zpráva revizní komise
  • Výroční zpráva 2022, návrh rozpočtu na rok 2024
  • Volba předsedy, místopředsedy a republikového výboru SEM v ČR
  • Diskuze a další návrhy

14:00 Ukončení členské schůze

Srdečně Vás zdravím a těším se na setkání s Vámi.

 

Jakub Hromádka

předseda SEM v ČR