Členská schůze SEM

Letos se členská schůze uskuteční 22.11. 2020 v 15.00 v online prostředí.

26. října 2020, 16:44

Milí přátelé, členové Sdružení evangelické mládeže,

letošní podzim členským schůzím příliš nepřeje, rozhodli jsme se tomu čelit tím, že letošní členskou schůzi vykonáme online.
Ještě upřesníme, kde se sejdeme, jisté zatím je, že to bude za měsíc, v neděli 22.11. v 15 hodin.
Prosím, počítejte s tím, před tímto datem vám pošleme instrukce jak a kam se na společnou telekonferenci přihlásit.

V letoším roce nejsou v plánovaném programu žádné zásadní volby, které by vyžadovaly tajné hlasování. Prosím, počítejte s tím, že tajné hlasování (které by bylo nezpochybnitelné) neumíme v online prostoru zařídit. Pokud se objeví něco, co by vyžadovalo tajné hlasování, budeme nuceni toto přesunout na příští schůzi, kde se (doufejme) setkáme osobně.

S díky a přáním dobré mysli i zdraví,
za SEM v ČR
Daniel Marek