PROGRAM MEZINÁBOŽENSKÉ SPOLUPRÁCE

Národní demokratický institut – NDI – vyhlašuje výzvu pro zájemce o účast na programu mezináboženské spolupráce Promoting Religious Freedom and Combating Anti- Semitism. NDI realizuje tento program v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku od podzimu 2019 do začátku roku 2022.

26. listopadu 2019, 18:02

Milí mládežníci,

máme pro vás zajímavou nabídku od Národního demokratického institutu - možnost účasti na programu mezináboženské spolupráce. 

Jedná se o 4 víkendové workshopy v termínu leden – červen 2020, které budou zaměřené na:

  • překonávání bariér mezi zástupci jednotlivých náboženských společenstev
  • rozvoj komunikačních zručností
  • rozvoj digitálních kompetencí především v souvislosti s vedením kampaní a oslovováním veřejnosti
  • přípravou projektových záměrů
  • rozvoj lektorských a trenérských zručností účastníků

Zájemci o tuto akci se můžou přihlašovat do 8. 12. 2019

Více informací naleznete v přiloženém dopise.