Proběhla valná (členská) schůze

Dne 20. června 2013 jsme se v Praze ve sboru na Vinohradech sešli k další valné schůzi.

1. srpna 2013, 8:29

Necelý měsíc po synodu (vrcholném orgánu ČCE) se na Vinohradech sešel také vrcholný orgán SEMu.

Po úvodní pobožnosti Mikuláše Vymětala, faráře pověřeného prací s mládeží, který se tak stal také členem republikového výboru, následovaly zpráva předsedkyně SEMu, hospodářská zpráva, a zprávy předsedů organizačních jednotek.

Byli jsme rádi, že se na schůzi objevili zástupci skoro všech organizačních jednotek, a tak jsme se mohli z první ruky dozvědět o jejich činnosti, případně o tom, co by ještě pro svůj další rozvoj potřebovali.

Potom přišla na přetřes zpráva revizní komise, která nenechala na republikovém výboru nit suchou:) Kromě kritiky občas zaznělo i pozitivní hodnocení:)

Největší změnou po letošní valné schůzi je, že jsme schválili změnu stanov (kvůli novému občanskému zákoníku). Přízvisko SEMu se tak mění z občanského sdružení na zapsaný spolek (SEM v ČR, z.s.). Tuto změnu musí provést do několika let všechny organizace.

Dále byla schválena úprava loga a Tobiáš Potoček, náš webmaster, informoval o nové databázi členů, která již bude brzy hotová.

Od září bude po dobu 2 let vykonávat funkci faráře pro mládež Pavel Jun. Byl rovněž schválen valnou schůzí a stane se tak po Mikuláši Vymětalovi členem republikového výboru.

Na konci schůze proběhla volba nového republikového výboru, který svou činnost zahájí 1. ledna 2014. Do té doby proběhne předávání kompetencí, zejména nové předsedkyni Martině Musílkové.

Složení republik. výboru SEMu a jejich náhradníků pro období 2014-2015 je následující:

PŘEDSEDKYNĚ

 • Martina Musílková

MÍSTOPŘEDSEDA

 • Benjamín Groll

VÝBOR

 • Michaela Beitlová
 • Pavel Bláha
 • Lia Junová
 • Ondřej Srb

NÁHRADNÍCI

 • Ester Hubená
 • Adam Hamr
 • Anna Zemánková
 • Jan Čejka

Dále bylo ještě potřeba zvolit jednoho člena a jednoho náhradníka revizní komise:

REVIZNÍ KOMISE

 • Daniel Marek

NÁHRADNÍCI

 • Hana Plachá

Současné složení revizní komise

 • Jakub Martinů
 • Adam Hamr (povolán z náhradníků)
 • Daniel Marek

Všem zvoleným gratulujeme.

Po náročné volební valné schůzi následovala výborná grilovačka, kterou jsme jen velmi neradi k večeru opouštěli.

Děkujeme všem, kteří dorazili (bylo nás okolo 14), a příště se pokusíme pro členskou schůzi (jak se bude od změny stanov valná schůze nazývat) najít vhodnější termín:)

Pavel Bláha