Nové CD s biblickými zamyšleními S Biblí v ruce (Boží Gen II)

Ve spolupráci s Rádiem 7 (TWR), Synodní radou, oddělením mládeže a mládežnickým časopisem Nota nebe se podařilo vydat biblická zamyšlení v mp3 na rok 2016!

10. února 2016, 11:24

Stejně jako v jedničce (CD Boží Gen) obsahuje i S Biblí v ruce 55 biblických úvah ve formátu mp3 namluvených většinou přímo jejími autory, kterými jsou faráři Českobratrské církve evangelické a pracovníci s mládeží.

Biblická zamyšlení mohou být jak inspirací, povzbuzením a ztišením pro věřící tak i pomocí při hlásání a šíření Božího slova mezi naše hledající kamarády a známé.

Výběr veršů z Bible se řídil liturgickým rokem.

Úvahy byly opět nahrávány v Brně  v Rádiu 7, kde se nahrávky stříhaly a připravoval se i tzv. master.

Na vydání tohoto CD přispěl Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové a tiskový fond Českobratrské církve evangelické. Zakoupením tohoto CD také přispějete na činnost Sdružení evangelické mládeže.

Budeme rádi, pokud budete mít o toto CD zájem pro distribuci ve svých sborech. Objednávku je možné zaslat také hromadně. V případě hromadné objednávky bychom Vás o ceně poštovného informovali individuálně.

Poděkovat bychom chtěli všem autorům úvah, dále za velkou obětavost při spolupráci Lucii Endlicherové, hercům, kteří namlouvali biblické texty (Marcela Dürrová, Lucie Endlicherová, Pavel Hromádka), Tomáši Novotnému a Tomášovi Najbrtovi za průvodní hudbu, Majdě Šipkové, Pavlu Junovi, Benovi Grollovi a všem dalším, kteří se na vydání CD podíleli.

Děkujeme také všem, kteří namluvili některé úvahy za nepřítomné autory (Tomáš Vojtíšek, Anička Boučková, Daniel Ort).

Autoři zamyšlení

Jaroslav Pechar, Jiří Ort, Ivan Štampach, Pavel Jun, Ondřej Macek, Petr Sláma, Marie J. Medková, Daniel Matějka, Eliška Havelková, Magdaléna Šípková, Pavel Bláha, Štěpán Groll a Šárka Schmarczová

CD si můžete objednat přímo u SEMu na emailové adrese info@semcr.cz. V objednávce prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu, na kterou má být CD zasláno.

Cena CD je 120 Kč (cena zahrnuje i balné a poštovné 60 Kč.)

Za SEM v ČR, z.s.
Pavel Bláha

Odkazy
Rejstřík autorů a úvah (Nota nebe)
http://notanebe.cz/2016/01/s-bibli-v-ruce/

CD Boží gen
http://www.semcr.cz/aktuality/cd-bozi-gen.html