Členská schůze 2015

Dne 6. června ve sboru ČCE Praha-Vinohrady se bude konat letošní členská schůze SEM v ČR. Na programu je volba nového republikového výboru, diskuze o SEMu, grilování...

26. května 2015, 16:30
Přijeďte do Prahy podělit se o Vaše zážitky ze semáckých akcí, dozvědět se, co se děje jinde, vyslovit svůj názor, co byste od SEMu rádi, podívat se do prostor jednoho z pražských sborů, nebo si to všechno odtrpět a potom si užít grilovačku a třeba přespat do dalšího dne. Ať jsou Vaše pohnutky jakékoli, přijeďte, bez Vás to totiž nepůjde!
Program letošní schůze je následující:

10:00 Zahájení
1. Pobožnost
2. Volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů
3. Zpráva místopředsedy SEM v ČR
4. Hospodářská zpráva
5. Prezentace Výroční zprávy
6. Schválení Hospodářské zprávy a Výroční zprávy
7. Prezentace nových stanov a organizačního řádu
8. Schválení stanov a org. řádu
9. Zprávy předsedů místních organizací
10. Prezentace databáze
Oběd
11. Volba nového republikového výboru
12. Diskuze na téma: Další směřování SEM v ČR
Grilování a volný program (začátek cca. 16:00-17:00)

Adresa:
Farní sbor ČCE Praha Vinohrady
Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady